top of page

360 graden perimeter branddetectie

Updated: Feb 2

In deze video wordt een brandproef uitgevoerd, de Thermal Radars detecteren brand in 360 graden waardoor er met minimale middelen een groot bereik voorzien wordt van branddetectie op uw terrein, in dit geval een laadstation voor elektrische bussen.

57 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page