top of page

Wild life classification after a Thermal Radar detection

Updated: Feb 2, 2023


Door de toevoeging van een A.I. module is het nu mogelijk om met de Thermal Radar een detectie te classificeren en te verifiëren. Dit kunnen mensen en/of voertuigen zijn maar ook wilde dieren zoals in deze video het geval is.

126 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page