top of page

Wild life classification after a Thermal Radar detection


Door de toevoeging van een A.I. module is het nu mogelijk om met de Thermal Radar een detectie te classificeren en te verifiëren. Dit kunnen mensen en/of voertuigen zijn maar ook wilde dieren zoals in deze video het geval is.

11 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page